Hem   |   Kontakt   |  Styrelsen   |  Auktion   |  Besök   |  Sponsorer   |  Historik 
Välkommen till
Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper.


ThThe Swedish Society of Historical Certificates
Box 16 246, 103 25 Stockholm, Sweden
info@historiskavardepapper.com

Välkomna till
SFHVs auktion # 81
Lördagen den 19 september 2020 kl. 11.00.

med visning från 10.00
Föranmälan emotses tacksamt !
Sheraton Stockholm Hotel
Tegelbacken 6, Stockholm, Mälarsalong D.


Inlämning till Auktionen senast den 10 augusti 2020
till Eskilstuna Magasinet, Fridhemsgatan 4, 633 58 Eskilstuna.
Vid frågor kontakta Bo Niklasson 070-629 09 58
eller e-post: bo.niklassson@eskilstunamagasinet.se

SFHV:s årsmöte 2020
Föreningens årsmöte ägde planenligt rum den 14 maj 2020,
den här gången som digitalt årsmöte p g a rådande pandemi-förhållanden.
 
Nyval gjordes av Per-Göran Carlsson som ordförande, Lars Jonasson som vice ordförande
och Andreas Pohl som ordinarie ledamot;
vidare nyvaldes Eric Anttila, Gunnar Ek och Gunnar Lithén som suppleanter
samt slutligen John Örtengren som ordinarie revisor
(efter Andreas Pohl som inträtt i styrelsen).
I övrigt hänvisas till bif. Årsmötesprotokoll.

Hämta protokoll nedan:

Hämta härArtikel i Scripophily!

Här kan ni läs en mycket trevlig artikel om
SFHV:s 40-års jubileum
i det senaste numret av Scripophily


Hämta här

SFHVs auktion # 81 är inställd!

Inlämning av auktionsobjekt,
kontakta: Bo Niklasson,
EskilstunaMagasinet,
fridhemsgatan 4, 633 58 Eskilstuna.
070-629 09 58, 016-13 48 84, eller
e-post: bo.niklasson@eskilstunamagasinet.seJubileum 40 år!
Hämta senaste katalog & resultat nedan:

Auktionskatalog
Resultat


Ett Historiskt Värdepapper!

Vill du lära dig mer om historiska värdepapper?
Nu kan du ta del av John Örtengrens föredrag för Strängnäs Myntklubb:

Föredrag

Skandia
skandia1


Erik Penser

Tidigare studiebesök.

Auktion
auktion
Haidy Tordendahl, Ulf Ström, Bo Niklasson

På mässa
sfhv
John Örtengren, Birger Strandberg
& Haidy Thordendahl
Ivar Kreuger

- en komplicerad finanshistoria!

kreuger
pris 300 kr + porto 130 kr inrikes,
200 kr utrikes.

Se information här

Aktiekatalog

Ny referenskatalog Svenska Aktiebrev till
priset 300 kronor + porto eller för bibliofilupplagan 400 kronor + porto 30:-. 


bok2bok1

Nu kan du köpa våra kataloger,
I och II,
över gamla aktiebrev 100:- + port 30:-Vill du bli medlem?

Företagshistorik

Här kan du efterlysa
äldre handlingar

Tidigare föredrag
hittar du här

Referens

Referenskatalog
Svenska Aktiebrev till
priset 300 kronor + porto eller för bibliofilupplagan
400 kronor + porto 30:-.
bo.niklasson@
eskilstunamagasinet.se

 
Läkar till sponsorer:

www.aksjebrev.com

www.eskilstunamagasinet.se

www.fei.se

www.hexagon.se

www.holmen.com

www.loomis.se

www.myntkabinettet.se

www.naringslivshistoria.se

www.nasdaqomx.com

www.saabgroup.com

www.scripophily.org

www.strandbergs-mynt.seBild från 30 års Jubileet 2010

Efter årsmötet anförande av John Örtengren
om Aktiebolagslagens utveckling och historia

Hämta powerpoint här.


bilder