Hem   |   Kontakt   |  Styrelsen   |  Auktion   |  Besök   |  Sponsorer   |  Historik   

 

Skattkammarbesök på KMK

 

3 maj 2011 samlades en entusiastisk skara SFHV-medlemmar och intresserade på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm. Hägrade gjorde en exklusiv inbjudan att bese speciellt museets underjordiska valv och förevisas ett urval av samlingarnas klenoder. Under vänlig och informativ vägledning av museichef Ian Wiséhn och medarbetare gjordes en översiktlig introduktion av aktiebrevens tillkomst och utveckling, förevisades avdelningen för dokumentation med fotoatelje och bibliotek samt förevisades några utställda exemplar av de tidigaste versionerna.

I rask takt leddes gruppen sedan x antal meter ner i underjorden via hiss och välbyggda rustika rum och korridorer till ett formidabelt walk-in valv med såväl vattentäta skott som temperatur-, fuktighets- och tryckreglerad inre miljö. Denna imponerande skyddande skrud förvaltar de systematiska samlingarna som härstammar från de tidigaste insamlingsinitiativen gefrån sent 1500-tal och tidigt 1600-tal under Bureus ledning. Därefter och speciellt sedan Karl XI:s tid har samlingarna varit en kunglig angelägenhet och utvecklats genom gåvor och förvärv till referenssamlingar som på många områden är världsledande.

Den svenska aktiedokumentsamlingen torde tillhöra den fylligaste allsidigaste källan till vår kunskap om dessa ekonomiska dokuments utveckling, grafiska tekniker och utgivarnas bakgrund. Ur särskilt ändamålsenliga skåp liknande arkiv för kartor drogs underhand fram exempel på världsberömda aktiebrev till vilka naturligtvis räknas handelskompaniernas brev samt Kreugers mfl. Motivaktier är populära och de tidigaste järnvägsaktierna från 1850-talet tilldrog sig berättigat intresse och ledde också till en diskussion om exakt när det tidigaste järnvägsaktiebrevet är utgivet. Denna definitionsfråga lär följas upp.

Bland pappersdokumenten lockades besökarna av de beredskapssedlar från 1940-talet som funnits framtagna men aldrig brukats. Dessa observerade Ian Wiséhn hos Riksbanken för några år sedan och tillsåg klokt nog att omhänderta dessa samt publicera deras förekomst. Risken hade annars varit omedelbart överhängande att de skattat åt förgängelsen som makulatur!

Visningen avrundades med exempelvisning av mynt ur de systematiska samlingarna som förvaras i detta valv. Det är en inventerares dröm med utmärkt ordning och reda! Rutiner finns också för hur objekt ska hanteras och dokumenteras när det utlånas för studier, fotografering eller utställningssyften. Alla skattebetalare och andra medborgare med för den delen är ju delägare av denna nationalskatt och det är en otrolig upplevelse att få se i stort sett vilket svenskt mynt som helst. Många av de senare seklens mynt är ju dessutom i perfekt skick eller nära så, tack vare regleringen av pliktexemplar som myntverket skulle förse Statens samlingar med.

Det var en tacksam besöksgrupp som efter några timmars idogt besiktigande och samtal nöjda kunde dra sig tillbaka med många vackra sinnesbilder på näthinnan och minnesbilder som komplement till det egna numismatiska nyttobiblioteket. På Kungliga Myntkabinettet museishop kan man följa nyutgåvorna bland relevant litteratur och även diskutera antikvariska böcker med museets intresserade och kunniga medarbetare. Där finns en härlig symbios att tillvarata och vårda mellan föreningen och museet, och det tackade SFHV:s ordförande för.


Per-Göran Carlsson