Hem   |   Kontakt   |  Styrelsen   |  Auktion   |  Besök   |  Sponsorer   |  Historik 

 

Ratos

        

 

  

Ratos – En hörnsten i den svenska aktiehistoriken

Den svenska industrialiseringen har som bekant sitt ursprung från de epoker när gruv- och skogsnäringarna, pappers- och massaindustrierna, transportväsendet samt energiproduktionen fann sina former. I takt med expansion av verksamheter och investeringsbehov utvecklades instrumenten för finansiering och spridning av risk. Aktiemarknaden föddes och med den trädde de storskaliga entreprenörerna fram. En av dessa småningom namnkunniga var smidesmästaren vid Garpenbergs bruk i Dalarna, Per Olof Söderberg. I

slutet av 1850-talet fick han uppdraget att marknadsföra Bessemerstålet vars framställningsmetod då nyligen hade introducerats vid Högbo bruk i Sandviken. Detta innebar helt nya industriella förutsättningar att tillverka stål och verkstadsindustrin florerade. Söderberg drog fördel av den nyväckta efterfrågan och etablerade med kompanjonen Haak 1866 ett handelsbolag som bar deras efternamn.

Sonen Olof Söderberg ledde företaget in i moderna tider och var med många betydelsefulla externa styrelseuppdrag en viktig kugge i omvärldsbevakningen och jakten på nya affärsmöjligheter. Ur denna konstellation bildades 1934 förvaltningsaktiebolaget Ratos, efter Ragnar och Torsten Söderberg. Det vi idag känner igen som det välrenommerade private equity-konglomeratet Ratos leds av nuvarande VD Arne Karlsson i spetsen för en professionell och effektiv organisation.

Det var en andäktig skara inbjudna SFHV-medlemmar som i skymningen onsdagen 23 november 2011 samlades vid Ratos huvudkontor på Drottninggatan 2 i Stockholm, i den vackra Adelswärdska byggnaden som gränsar till det Sagerska palatset där nuvarande statsministern har sitt residens. Mottagna av Clara Bolinder-Lundberg visades sällskapet in i den atriumhall som för kvällen dekorerats vackert och där en gedigen presentation om Ratos avhölls, följd av en smärre välkomponerad buffé och en liten rundvandring i de stiliga lokalerna. Balkongutsikten mot strömmen - ”metspöavstånd” – är onekligen exklusiv. Deltagarna fick sig också till livs en rejäl lunta företagslektyr av god kvalitet.

Ratos historiska utveckling, såväl som familjecentrerat bolag som framgångsrik investerare, är imponerande. Sedan 1900-talet har Ratos mycket framgånsgsrikt överträffat index såväl kort- som långsiktigt. Många är de tillväxtföretag som under familjen Söderbergs tillskyndan och kloka ledning utvecklats på ett imponerande sätt. Inte för inte siktar man på en genomsnittlig årlig avkastning om lägst 20 procent. Sedan 1999 har den uppgått till 26 procent på de totalt 32 företagsförsäljningar (exits) som genomförts. 2010 redovisades 20 företagsinnehav som omsatte 37 miljarder svenska kronor, 2,8 miljarder kronor i rörelseresultat och med totalt 23000 anställda över hela världen.

Framgångarna inom Ratoskretsen har med åren utvecklat en stark filantropisk ådra hos familjen Söderberg. Genom donationer och Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser främjas forskning inom ekonomi- och rättsvetenskap, medicin men även i övrig bred bemärkelse.

En visuell påminnelse om denna svenska industridynastis förehavanden utgör de gamla tryckta aktiebreven som är mycket sällan förekommande på samlarmarknaden. Till gästernas ära förevisades ett av dessa i inramat vackert skick, en angenäm avslutning på ett intresseväckande besök och inblick i de industriella investerarnas salonger. 

John Örtengren,  ordförande i SFHV, tackade å sällskapets vägnar för det lyckade programmet  och det utmärkta värdskapet representerat av Clara Bolinder-Lundberg.                 

Per-Göran Carlsson

 

Hämta artikel


 

Tillbaka